Banner

Privacy verklaring


Dit is de website van de Planon Group.

Planon International B.V., Planon B.V., Planon Ltd., Planon Building Management B.V., Planon Shared Services B.V., Planon GmbH (DE), Planon GmbH (AT), Planon Conject GmbH, Planon Corp., Planon France SAS, Planon Canada Inc., Planon Software Services Pvt Ltd., Planon Asia Pte Ltd., Planon Hong Kong Ltd. en Planon N.V., zijn allemaal onderdeel van de Planon Group (hierna benoemd als “Planon”, “wij” of “ons”).

Planon respecteert uw privacy. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevens die Planon verzamelt via bezoeken aan haar website: www.planonsoftware.com. Dit beleid verklaart hoe Planon informatie, die zij opdoet door uw gebruik van de Planon-website, verzamelt, registreert en gebruikt.

Registratie van deze informatie is enkel bedoeld om de website, producten en diensten van Planon te verbeteren. Planon verkoopt uw gegevens nooit aan derden noch gebruikt deze informatie voor externe doeleinden. Planon verzamelt zowel persoonlijke als onpersoonlijke gegevens. Bescherming van uw gegevens is een topprioriteit voor Planon. De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie die de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maakt, zoals naam, woonadres, e- mailadres, telefoonnummer of gedrag.

Indien er vragen zijn ten aanzien van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via: marketing@planonsoftware.com of via telefoonnummer: +31 24 6413135.

Toepasbaarheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is toepasbaar op alle verzamelde of gebruikte informatie door Planon.

Juridische grondslag, gebruik en bescherming van persoonsgegevens

Om onze website te gebruiken, is het noodzakelijk dat u uw toestemming geeft voor de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens. Planon gebruikt persoonsgegevens om uw vragen te verwerken of om u toegang te geven tot bepaalde informatie. Door Planon hiervoor toestemming te verlenen kan Planon efficiënter reageren op uw verzoeken, u gerichter informeren over nieuwe productaanbiedingen of om online te communiceren. We gebruiken geen persoonlijke gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming of voor het maken van profielen. Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens niet op basis van een wettelijke of contractuele verplichting.

Planon heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verandering of verlies, en te beschermen tegen ongeoorloofde overdracht of toegang. Uiteraard respecteert Planon uw wens wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen, registreren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor klantenservice-, marktonderzoek- of promotionele doeleinden. Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u in elke verzonden e-mail op een link klikken om u automatisch af te melden. Mocht dit onverhoopt niet werken, dan kunt u contact met Planon opnemen per e-mail via marketing@planonsoftware.com met het verzoek tot verwijdering uit de mailinglijst.

Op uw verzoek sturen wij u een kopie van alle gegevens die zijn opgeslagen in relatie tot uw individuele gebruik. U kunt ons op elk moment vragen de onjuiste informatie te corrigeren, te wissen of te beperken, of bezwaar te maken tegen verwerking door een reactie te sturen naar het onderstaande adres. U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken door een reactie te sturen naar het onderstaande adres. Bovendien hebt u het recht van gegevensportabiliteit van uw persoonlijke gegevens en/ of het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Planon International B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
The Netherlands

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Planon bewaart persoonsgegevens niet langer dan toegestaan door de wet en vereist voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde persoonlijke gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van de aard en het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Dit betekent dat de duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens per doel kan verschillen.

Cookies

"Cookies" zijn bestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en hier bepaalde informatie verzamelen. Wanneer u de Planon-website bezoekt, plaatst deze mogelijk een cookie op uw computer die informatie onthoudt, zodat u de volgende keer dat u de website bezoekt automatisch wordt herkend. Cookies stellen Planon in staat om, op basis van uw voorkeuren en surfgedrag, haar website aan te passen aan uw interesses en op maat gemaakte informatie aan u te presenteren. Voorbeelden hiervan zijn: het onthouden van wie u bent voor supportdoeleinden, het personaliseren van webpagina's of het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren. Als u niet wilt dat de Planon-website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een website een cookie probeert te plaatsen. Het weigeren van cookies kan echter invloed hebben op de manier waarop u websites kunt gebruiken. Lees meer over het gebruik van cookies.

Compliant aan EU-richtlijnen

De wijze waarop Planon privacy- en gegevensbescherming toepast is in overeenstemming met de Europese Unie Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) en Richtlijn 2009/136 / EG. Eveneens is onze beveiliging van data (data security) in overeenstemming met, onder andere, de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). Elke overdracht van gegevens over de nationale grenzen heen is enkel en alleen ten behoeve van gegevensopslag en het maken van back-ups. Al deze overdrachten zijn in strikte overeenstemming met deze voorschriften en voldoen aan de vereisten voor gegevensbeveiliging.

Onpersoonlijke gegevens

Behalve persoonsgegevens kan Planon ook automatisch algemene informatie registeren, zoals de gebruikte internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar de bezoeker vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de website en de pagina’s die worden bezocht. Planon gebruikt deze informatie om het verkeer op haar website te analyseren met als doel o.a. de online aanbiedingen, de gebruiksvriendelijkheid en de efficiëncy van de website voortdurend te verbeteren.

Links naar websites van derden

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten op de Planon- servers. Andere websites (inclusief degenen waarnaar Planon actief linkt vanaf haar website en websites van derden of submerken) voeren een eigen privacybeleid, dat niet wordt gehandhaafd door Planon en waarop dit privacybeleid derhalve niet van toepassing is.

Updates

Planon kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien dit gebeurt dan zal Planon het gewijzigde privacybeleid via haar website beschikbaar stellen. Planon kan u in een dergelijk geval niet voorzien van een individuele melding. U moet daarom zelf regelmatig controleren of er eventuele wijzigingen of updates zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op: 23 mei 2018.

Contact

Planon zal reageren op alle serieuze verzoeken om toegang tot, wijziging, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. Als u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot richtlijnen over beveiliging van (persoons)gegevens, aarzel dan niet om contact met Planon op te nemen. Indien u andere vragen of opmerkingen heeft, stuurt u dan een e-mail naar marketing@planonsoftware.com of bel +31 24 6413135.

Juridische kennisgeving

© 2018 Planon. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het ontwerp en de structuur van deze website en gerelateerde databases zijn eigendom van de Planon Group, zijn gelieerde ondernemingen of zijn licentiegevers. U hebt geen recht om de inhoud van deze website te exploiteren, te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Planon.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is opgesteld, kan deze website informatie bevatten die onnauwkeurig of onvolledig is. Planon en zijn gelieerde ondernemingen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Planon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving correcties en wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, informatie of beeldmateriaal. Bepaalde hyperlinks (referenties buiten het domein planonsoftware.com) brengen u naar de sites van derden. Planon is niet aansprakelijk voor de informatie die daar wordt aangeboden.